Declaratie zorgkosten 

Declaratie
Tot 13 weken zorg in het buitenland kan soms gedeeltelijk vergoed worden, afhankelijk van de mutas/zorgverzekering. Dat betekent dat u misschien in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding van de zorgkosten. 

Vooraf navragen
Het best informeert u voorafgaand bij uw mutas/zorgverzekering welk percentage zij vergoeden. Als u voor het eerst op Tenerife zorg ontvangt is een attest/verklaring van uw arts vaak nodig voor vergoeding. 

Facturatie
WeDoCare factureert rechtstreeks aan de cliënt. Tijdens de zorgperiode ontvangt u de afgetekende factuur. U dient de facturen vervolgens in bij uw mutas/zorgverzekering ter declaratie.