Psychosociale ondersteuning

Psychische klachten
Soms komt het voor dat u zich minder prettig voelt. Somberheid, lusteloosheid of misschien ervaart u vervelende gedachten. Psychische klachten zijn heel persoonlijk, en kunnen zowel voor geestelijk als voor lichamelijk ongemak zorgen. Mensen die thuis worden behandeld voor deze klachten, kunnen deze ongemakken op vakantie ook krijgen. Via WeDoCare kunt u tijdens uw vakantie ondersteuning krijgen. 

Ondersteuning
WeDoCare staat u bij indien u milde klachten heeft en ondersteuning wenst in de vorm van gesprekken of observatie. De verpleegkundige is in staat snel uw klachten in te schatten, helder te communiceren met u en kan u helpen bij medicijnmanagement.  

Ervaren verpleegkundige
De psychiatrisch verpleegkundige is Nederlandstalig en heeft jarenlange ervaring met een breed spectrum aan psychiatrische hulpverlening, waaronder persoonlijkheidsproblematiek en verslavingszorg. 

Wilt u deze zorg aanvragen? Wij overleggen met u over de aard van uw klachten, de vraagstelling en uw zorggeschiedenis. Samen bekijken we of WeDoCare u de juiste zorg kan bieden.
WeDoCare werkt ondersteunend, totdat u uw eigen behandelaar of huisarts ziet.

Adviseur
De psychiatrisch verpleegkundige is beschikbaar als adviseur voor mutualiteiten/zorgverzekeringen ter beoordeling van casussen op locatie met het perspectief op repatriëring.