Psychosociale ondersteuning

Psychische klachten
Soms komt het voor dat u zich minder prettig voelt. Somberheid, lusteloosheid of misschien ervaart u vervelende gedachten. Mensen die thuis worden behandeld voor deze klachten, kunnen deze ongemakken op vakantie ook krijgen. Via WeDoCare kunt u tijdens uw vakantie ondersteuning krijgen. 

Ondersteuning
WeDoCare heeft een ervaren psychiatrisch verpleegkundige in dienst. Deze staat u bij indien u milde klachten heeft en ondersteuning wenst in de vorm van gesprekken. De psychiatrisch verpleegkundige is Nederlandstalig en heeft jarenlange ervaring met een breed spectrum aan psychiatrische hulpverlening. 

WeDoCare werkt uitsluitend ondersteunend, totdat u uw eigen behandelaar of huisarts ziet. 

Wilt u deze zorg aanvragen? Wij overleggen met u over de aard van uw klachten, de vraagstelling en uw zorggeschiedenis. Samen bekijken we of WeDoCare u de juiste zorg kan bieden.

Adviseur
De psychiatrisch verpleegkundige is beschikbaar als adviseur voor mutassen/zorgverzekeringen ter beoordeling van casussen op locatie met het perspectief op repatriëring.