Mantelzorgers

Mantelzorg is het langdurig zorg verlenen aan een ziek of (tijdelijk) beperkt familielid dat meer hulp nodig heeft dan gebruikelijk. Deze zorg duurt vaak een langere periode, waarin de mantelzorger bijna continue paraat staat in de privésfeer. Dat kan best belastend zijn. 

Voor mantelzorgers die op Tenerife wonen betekent het vaak dat er een kleiner sociaal netwerk is dan in België of Nederland. Voor de mantelzorger is het echter heel belangrijk op tijd pauze te nemen en zich te ontspannen. 

WeDoCare ondersteunt de mantelzorger door de inzet van een zorgkundige of verpleegkundige die goed past bij het karakter van de zorgvrager. Bij mantelzorgondersteuning ligt de nadruk op het voortzetten van het dagelijks leven, zoals gezelschap houden, samen wandelen, het verzorgen van ontbijt of lunch, of een boodschapje doen.  

Mantelzorgondersteuning is flexibel aan te vragen. Het is dus prima mogelijk om incidenteel zorgondersteuning in te zetten. Natuurlijk is de zorg ook voor langere tijd vast te leggen zodat de zorgverlener en zorgvrager elkaar goed leren kennen en een band opbouwen.