Mantelzorgers

Mantelzorg is het langdurig zorg verlenen aan een ziek of (tijdelijk) beperkt familielid dat meer hulp nodig heeft dan gebruikelijk. Dit is vaak een periode waarin de mantelzorger bijna continue paraat staat in de privésfeer. Dat kan best belastend zijn. 

Voor mantelzorgers die op Tenerife wonen betekent het vaak dat er een kleiner sociaal netwerk is dan in België of Nederland. Voor de mantelzorger is het echter heel belangrijk op tijd pauze te nemen en zich te ontspannen. 

Bij mantelzorgondersteuning ligt de nadruk op het voortzetten van het dagelijks leven, zoals gezelschap houden, samen wandelen, het verzorgen van ontbijt of lunch of samen een boodschapje doen.